Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Pókkirálynő Hábórúja

2010.07.14

wotsq--1-.jpgA sorozat első kötete már rögtön érdekesen indul, hiszen a főszereplők közül az egyik, Pharaun Mizzrym, már tulajdonképpen halálra ítéltetett. Na jó, az öreg Gromph Baenre adott neki egy lehetetlen feladatot, hogy azt teljesítve kiválthassa az életét, de ez tulajdonképpen nem más, mint öngyilkos küldetés. Ehhez pedig megkeresi igaz és hű barátját, Ryld Argith-t, aki barátként igent mond a mágus segélykérésére. Ők ketten, a Sorcere mágusmestere és a Melee-maghtere kisebb mestere együtt vágnak neki néhány szökevény drow hím felkutatásánák, amit valamiért Menzoberranzan nagyasszonyai nem nagyon néznek jó szemmel, ezért elküldik Pharaun nővérét, Greyannát, hogy akadályozza meg őket küldetésükben (értsd, ölje meg az öccsét). Az események fő szála a két barát nyomozása, miközben kiderül, hogy Lloth hallgat, ezért a papnők mágiája elveszett (ezért idegesek hát az asszonyok) és azt is kiderítik, hogy lázadás készül a városban! Egy élőhalott illithida összetoborozza a város elégedetlenjeit, akik főleg rabszolgák és száműzöttek, hogy velük döntse meg a fenálló rendet a maga javára. Hőseink pedig munkához is látnak! Pharaun, menekülvén fogvatartóik elől, hátrahagyja barátját, akit ez mélyen bánt. Mikor választ akar kapni, a mágus csak ennyit felel: Tudtam, hogy tudsz vigyázni magadra! Kettejük igaz és mély barátsága itt ér véget. A mágus riadóztatja a várost, így annak van ideje felkészülni a lázadásra és nagy áldozatok és pusztítás árán végül leverik azt. Eközben az illithilich elpusztul, Greyanna kudarcot vall, Gromph megkapja a válaszait és Quenthel kilép a homályból, ahol eddig Gromph bérgyilkosai próbálták levadászni, mert szép dolog a testvéri szeretet. Közben egy apró mellékszálon Faeryl Zauvirr-t Triel Baenre börtönbe veti és megkínoztatja kémkedés vádjával, majd a lázadás végeztével szabadon engedi. Végül hőseink megkapják jutalmukat egy új feladattal egyetemben: Keressék meg Lloth hallgatásának az okát. Pharaun pedig végül megöli a nővérét Greyannát, mielőtt elindulna Quenthel és Jeggred Baenre-vel, Ryld Argith-al, Valas Hune-al és Faeryl Zauvirral Ched Nasad felé...

wotsq--2-.jpgA következő kötet eleje azt regéli el, hogyan keverednek el hőseink Ched Nasad városába, hogy ott választ leljenek Lloth titkára. Útközben azonban egy démonúr, Khanyr Vhok területén kell átkelniük, ahol Pharaun megismerkedik Vhok ágyasával, Aliiszával. Mikor végre beérnek Ched Nasadba, rá kell döbbenniük, hogy a város a lázadás szélén áll, mert Lloth ott is hallgat. Itt aztán begyorsulnak az események! Faeryl Zauvirr bosszúból kínjaiért elárulja Quenthel-éket, akiket kínzókamrába dugnak, ahonnét kalandos szabadulás következik. Közben belekeveredik a képbe a szintén elárult Hallistra Melarn és hadifoglya, Danifae Yauntirr. Velük kiegészülve a csapat egy harcban álló városban találja magát, ahonnét sürgősen ki kellene jutniuk, mert Ched Nasad szó szerint kezd darabokra esni. Ebben segítségükre lesz Hallistra öccse, a mágus Q'uarlynd Melarn, aki végül egy vasgólem markában a mélybe hull, miközben hőseink egy mágikus kapun keresztül elhagyják az összeomló várost. A városban töltött idő alatt Pharaun kimeríti kiváncsiságát a helyi varázsiskolában, sőt, még Aliiszával is együtt tölt egy éjszakát...

wotsq--3-.jpgA harmadik kötet azzal nyit, hogy a kapun áttévedt csapat a napégette Anauroch-sivatagban találja magát. A hely hemzseg a rájuk vadászó lamiáktól és drow lévén a perzselő napfényt sem bírják túl jól, ezért igyekeznek biztonságba keveredni. Miután megbeszélik, hogy Lloth mindenhol néma, elhatározzák, hogy kiderítik, csak ő vagy minden isten néma-e. Ehhez azonban egy rivális isten papja kell, s minő meglepetés, Valas Hune éppen ismer egyet! Egy Vhaeraun-hívő papot, aki a száműzött Jaelre-Ház tagja, ők pedig az ősi elf erdőben, Cormanthyrban húzták meg magukat, így irány oda! Cormanthyr azonban nem csak Vhaeraun, hanem Eilistraee istennő híveinek is a menedéke, így hamarosan a két frakció közé ékelődnek a csapat tagjai. A Jaelre pap ráadásul ellenszolgáltatásként kiraboltat velük egy szemzsarnokot is, ami aztán kész életveszély! Hallistra Eilistraee-hívők fogságába esik, ahol igyekeznek megtéríteni, mire ő színlelve elszökik, megölve egyiküket. Végül, némi asztrális séta után, elérik a Démonhálót, ahol Lloth lakik, ám nem találnak mást, csak kegyetlen vérengzés nyomait és egy kőbarikádot, amit Lloth képére faragtak. Nincs tehát válasz számukra, így Hallistra végül megtörik, amit a többiek, a szerelmes Ryld kivételével, nem néznek túl jó szemmel. Aztán mindennek a tetejében, még a vhaerunita pap is elárulja őket, s istenét beengedi a Démonhálóba, hogy az megölhesse Lloth-t. Ekkor azonban egy másik isten, Selvetarm is megjelenik, aki Lloth védelmére kel. A két isten titáni harca közepette Pharaun visszaviszi a csapatot az anyagi síkra, ezzel pedig kivívja Quenthel rosszallását. Mivel a pap meghalt, a Jaelre-Ház nem repes az örömtől, így hőseinknek ismét menekülnie kell.

wotsq--4-.jpgA negyedik kötet egy rövid felszíni intermezzoval nyit Pharaun és Quenthel között, amint igyekeznek elkerülni a bosszúra éhes Jaelre üldözőket. Quenthel úgy dönt, hogy visszatérnek Abyssba, hogy kiderítsék, mi lett Vhaeraun és Selvetarm csatájának a vége és hogy Lloth miért hallgat továbbra is. Ehhez azonban vezető kell, így Quenthel parancsára Pharaun megidézi Jeggred apját, Belshazut, aki egy káoszhajóról mesél nekik. A mágus persze átveri a démont, örök fogságra kárhoztatva őt. Eközben Ryld elszökik a Qunethel által Menzoberranzanba hírvivőként küldött Hallistra után, hogy együtt kezdjenek új életet a felszínen. A többiek persze elindulnak Zanhorilochba, az aboleth városba, hogy utánanézzenek a káoszhajónak, ám az abolethek nem túl segítőkészek. Quenthel és Pharaun kölcsönösen ki akarják nyiratni a másikat az abolethekkel, persze végül mindketten túlélik, és megismerik a hajó hollétének titkát. Eközben Hallistra csatlakozik Eilistraee papnőihez, Ryld pedig vele tart, bár nem tagadja meg Lloth-t. Miután Hallistra álmot lát, elküldik őket a legendás Sarlópenge (itt még Félholdpenge) visszaszerzésére, mely egy istenek megölésére is képes kardja Eilistraee vallásának. A kardot persze Hallistra és Ryld sikeresen visszaszerzik, így már semmi akadálya, hogy az Eilistraee hívők végre nagyot merjenek álmodni. Menzoberranzban eközben áll a bál, az ostromlott város azonban kitart, sőt visszatér Gromph is, hogy besegítsen a támadók kiseprésében, ám ebbéli ügyködése végül megvakulásáshoz vezet. Quenthelék közben elérik a káoszhajót, aminek kapitányát Pharaun az akaratukhoz köti és megkezdik a hajó felélesztését, hogy azzal jussanak el az Abyssba...

wotsq--5-.jpgA káoszhajó kapitánya igyekszik megkeseríteni hőseink életét, akik persze sikerrel veszik az akadályokat. Gromph eközben visszaszerzi látását egy áruló Agrach Dyrr fiú róvására, így újfent nekimehet a Dyrr Ház lich vezérének, aki örömmel áll ismét a főmágus elébe! Miután a káoszhajón rendeződik a helyzet, Quenthel elküldi Valast és Danifae-t ellátmányért, a zsoldos pedig Sscyndylryn-be megy, ami persze kedvez Danifae-nak, hiszen ott végre megszabadulhat az őt Hallistrához kötő varázskapocstól. A felszabadult papnőnek pedig igencsak megnő az önbizalma, s már szembeszáll olykor Quenthellel is, akinek irányítása alól kiesett a draegloth Jeggred. A draegloth-al az oldalán Danifae immár jelentős személyé válik, aki rögtön el is küldi Jeggredet, hogy ölje meg Ryld-et és Hallistrát, hiszen elmondta Quenthelnek, hogy a nő elárulta a Pókkirálynőt. Miközben pedig Jeggred vadászik és megöli Ryld Argith fegyvermestert, Hallistrát elküldik a Sarlópengével, hogy ölje meg Lloth-t, mert istent ölni pont kezdő papnőknek való küldetés. Pharaun beindítja a káoszhajót, és a kis csapat elindul az Abyssba, ahol kissé erősre sikerül a kikötés. Lloth pedig visszatér, papnői ismét hozzáférnek mágiájukhoz, a lelkek pedig megindulnak új birodalma felé. Ez az apró kis részlet azonban mindent gyökeresen felborít, hiszen a drow-k igazi ereje visszatért. Lloth pedig nekiáll magához rendelni a kiválasztottját, a Yor'thae-t.

wotsq--6-.jpgA kiválasztott jelöltek úton vannak Lloth felé, ami nagyon szúrja Vhaeraun szemét, így egy egész síkot felbérel, hogy gyilkolják le a jelölteket. Menzoberranzan eközben forrong, Gromph nekilát, hogy a szétzúzott lichnek megkeresse a lelkét, végleg elpusztítva azt. Ez persze nem egyszerű, mert lady Dyrr ezt nem akarja, hiszen ha ezt Ő vinné véghez a mágus helyett, azzal megmenthetné áruló Házát a pusztulástól. A győztes azonban mégis a férfi lesz, bár Dyrr-nek is sikerül megmentenie aprócska birodalmát. Hallistra eközben úton van, hogy megölje egykori istennőjét, aki furcsamód őt is szólítja, mint kiválasztott-jelöltet. Quenthelék átvágnak az új Démonhálón, Lloth saját birodalmán, hogy az istennő elé járuljanak, ám az út nem éppen egyszerű. Végül megtörténik a találkozás a két csoport között, s Hallistráékat csúnyán letörlik a térképről, mire Hallistra elméje kissé meginog és sikerrel eltöri a Sarlópengét. Quenthel és Danifae végre eljut Lloth kapujába, ahol már vár rájuk az ellenük felbérelt hadsereg, a végső megmérettetés. A harc teljesen elszabadul, kikövetelve Pharaun életét, mint váltságot. Az őket követő Hallistrával kiegészülve a három nő végre Lloth elé járul, aki eldönti, milyen sorsot szán nekik. Danifae-t megeszi, így mutatva ki, hogy Ő nyerte meg a versenyt, Quenthelt hazaküldi, Hallistrát pedig megbünteti. A történet ezzel véget is ér, hiszen Lloth immár teljesen újjászületett és Lolth lett...